Sæsonafslutningen

Fødselsdagsfesten.

PROTECTOR

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

Yderligere oplysninger om vor protektor findes på
dette link.

 

Velkommen hos OK-Klubben

Mødestedet for pensionister.

OK-Asminderød er en selvejende institution og omsorgsklub, som på upolitisk grundlag, og ved frivillig indsats, arbejder for at give kommunens pensionister.

Det er et samlingssted, hvor vi kan mødes under helt uforpligtende forhold og skabe så gode forhold som muligt for ældre og handicappede medborgere fra alle samfund.

 
Som medlem optages alle folke-, invalide - førtidspensionister samt efterlønnere med ophold i kommunen.


Vi er en del af den landsdækkende ældreorganisation:
 

Den er upolitisk og uafhængig af faglige interesser.

Alle er frivillige og ulønnede, men finder glæde ved at mødes med ligestillede og jævnaldrende.

Medlemskontingent er på kr. 200,-  om året.
Kaffe m/brød 32,oo kr.
Kaffe u/brød  12,oo kr.

Der er altid plads til én mere i
OK-Asminderød

 

Asminderød kro

Stemning ved søen.

Vor klub modtager økonomisk støtte fra Fredensborg Kommune.

De lokaler vi benytter, stilles gratis til rådighed for os.

Gangbesværede og svagtseende kan blive kørt til og fra vores arrangementer.

Tal med bestyrelsen herom.

Husk hvor svært det kan være at være et nyt medlem.

Vi beder derfor vore "gamle medlemmer" om at tage godt imod de nye OK'ere.
OK- Asminderød67, Dannevang 129, 3480 Fredensborg * Tlf.: 4848 5026 * 2022 5026 * Mail: ok-asminderoed67@webspeed.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net